Tlačivá k prijímaniu detí do MŠ

Navštívte sekciu: Dokumenty / Tlačivá

Adaptačný proces

Adaptačný proces prebieha jednotlivými etapami:

Dieťa v MŠ

Dieťa doma

Úloha rodiča

Úloha učiteľky

Prejsť na začiatok