Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

NOVINKY / OZNAMY:

Letná brigáda v MŠ!

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA MŠ!
Dňa 27.júla 2019 sa na dvore materskej školy bude konať brigáda.
Stretnutie o 7:00h. na dvore MŠ na ulici L. Svobodu.


Hľadáme učiteľku/učiteľa do MŠ

PROFESIA ISTP


Pozvánka na deň rodiny


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Milí rodičia, priatelia a známi! Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Malinka na školský rok 2019/2020 spojené s informáciami sa uskutoční v termíne od 13. do 16. mája 2019 v čase od 16:00 do 17:00 v budove elokovaného pracoviska MŠ na ulici Námestie 1. Mája. Tešíme sa na Vás!

Ostatné informácie nájdete na www.msmalinovo.sk v záložke Zápis do MŠ


OZNAM

Oznamujeme Vám, že prevádzka Materskej školy na ulici L. Svobodu 22 v Malinove, bude v čase jarných školských prázdnin

od 25.2.2019 do 1.3.2019 vrátane

obmedzená na dve triedy.

1. Trieda VČIELKY – prízemie vpravo ( deti z tried Včielky, Myšky, Krtkovia)
2. Trieda MOTÝLIKY – prízemie vľavo (deti z tried Žabky, Lienky, Mravčeky, Motýliky)

Deti z elokovaného pracoviska MŠ na Nám. 1. Mája môžu navštevovať materskú školu na L. Svobodu 22.

Materská škola v Malinove
Ponúka prácu na pozície:

1. pomocná kuchárka
- na skrátený 6 h. úväzok od 7 – 13 hod.
- základný plat brutto: 420 €
- nástup možný ihneď

Dohoda ohľadom prac. doby a mzdy je možná na osobnom pohovore, ktorý si môžete dohodnúť :
Na t. č. 0918 672 630

[vložené: 06.09.2018]

Vážení rodičia!

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním tzv. „školné“ vo výške 25 € je potrebné uhrádzať na číslo účtu:
SK25 0200 0000 0035 6454 0559
Variabilný symbol: 2018


Príspevok uhrádza zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú navštevuje.

Predškoláci školné neuhrádzajú.

Bližšie viď Školský poriadok článok III, sekcia 3.05, bod j.

(Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malinovo: Uznesenie č. 154/14/2016, zo dňa 15.12.2016)


[vložené: 17.08.2018]

Čo všetko budem potrebovať v materskej škole:

 1. Náhradné oblečenie komplet: pre prípad nehody (pocikanie , obliatie) a všetko prosím vložiť do podpísaného vrecúška!
 2. Pyžamko(len ak budem chodiť do triedy Žabky, Lienky, Motýliky alebo Mravčeky)
 3. Prezuvky – pevná bezpečná obuv, nie šľapky
 4. Oblečenie na telesnú vých.(len ak budem chodiť do tr. Včielky, Myšky, Krtkovia): krátke nohavice, tričko /podpísané, uložené vo vrecúšku, ktoré je tiež podpísané/
 5. Hygienické potreby:
  • toaletný papier 1 balík (10ks)
  • hygienické vreckovky 2x celé balenie (20ks)
  • zubnú kefku
  • zubnú pastu (2ks)
  • hrebeň so šnúrkou na zavesenie s menom
  • 2 plastové poháre (na pitný režim a na kefku – podpísané)
  • 2 detské tekuté mydlá
 6. Vyplnený stravný lístok
 7. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 8. Dokumenty pre nových škôlkarov:
  • Kópiu preukazu poistenca
  • Splnomocnenie
  • Ostatné tlačivá dostanete od Vašej p. učiteľky

V mojej škôlke sa už na mňa všetci tešia!


[aktualizované: 17.08.2018]

Milé deti a rodičia!
Brány našej MŠ sa otvoria 3.septembra 2018. Zoznamy detí v triedach budú vyvesené na vchodových dverách MŠ L. Svobodu.
Tešíme sa na Vás!

Príloha:


KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU