Elokované pracovisko 1.Mája

Trieda VEVERIČKY

triedna učiteľka: Farkašová Jana

učiteľka: Lengyelová Alexandra

email: vevericky@msmalinovo.sk

Trieda JEŽKOVIA

triedna učiteľka: Bc. Farkašová Monika

učiteľka a zástupkyňa riaditeľky: Šprtová Božena

email: jezkovia@msmalinovo.sk

Prejsť na začiatok