Elokované pracovisko Tri Vody

Trieda MYŠKY

zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Sedláčková Lenka

triedna učiteľka: Csiaki Katarína

email: mysky@msmalinovo.sk

Trieda ZAJKOVIA

triedna učiteľka: Mundiová Timea

učiteľka: Rigová Edita

email: zajkovia@msmalinovo.sk

Trieda KRTKOVIA

triedny učiteľ: Varga Lukáš

učiteľka: Sýkorová Lenka

email: krtkovia@msmalinovo.sk

Prejsť na začiatok