Elokované pracovisko Tri Vody

Trieda MYŠKY

triedna učiteľka a zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Sedláčková Lenka

učiteľka: Rigová Edita

email: mysky@msmalinovo.sk

Trieda ZAJKOVIA

triedna učiteľka: Mundiová Timea

učiteľka: Bc. Halásová Soňa

email: zajkovia@msmalinovo.sk

Trieda KRTKOVIA

triedny učiteľ: Varga Lukáš

učiteľka: Sýkorová Lenka

email: krtkovia@msmalinovo.sk

Prejsť na začiatok