Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Dokumenty:

Všetky dokumenty sú pre rodičov k nahliadnutiu vo vestibule MŠ

Tlačivá

Tlačivá k prijímaniu detí do MŠ
  1. Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy v Malinove - [Aktualizované 03.10.2017]
  2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Malinovo – Óvoda L. Svobodu č.22, Malinovo - [Aktualizované 22.03.2019]
  3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa - [Pridané 20.01.2016]
  4. Splnomocnenie - [Pridané 20.01.2016]
  5. Informácia o dieťati
KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU