Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Galéria 2012 / 2013

Rozlúčka s predškolákmi

        Posledný júnový piatok sa naši predškoláci lúčili s materskou školou a boli ako každým rokom pasovaní za právoplatných školákov. Počas diskotéky sa potom vyšantili spolu s diskdžokejom a zatancovali si aj s rodičmi. V škole im prajeme veľa úspechov a radosti pri učení.


Výlet na biofarmu

        Hoci počasie nesľubovalo pekný deň, s deťmi sme sa aj tentokrát vybrali na výlet na biofarmu. Deti mali možnosť vidieť veľa zaujímavých zvieratiek. Niektorých sa smeli aj dotknúť. Na farme deti zažili veľa zábavy. Dobrá nálada nechýbala ani na ceste späť. Deťom sa výlet veľmi páčil a aj počasie nám nakoniec prialo.


Plavecký výcvik

        Aj tento rok sa deti zo starších tried zúčastnili plaveckého kurzu. Vodičku si deti užívali a tešili sa z diplomu,  ktorý prebrali za svoje športové výkony a odvahu.


Detská olympiáda

        Nakoľko nám počasie neumožnilo užiť si detskú olympiádu na dvore, každá trieda si zasúťažila vo svojich triedach. To bolo radosti a detského džavotu. Bol tam tanec, súťaže, kvízy, meranie sily, odvahy a vytrvalosti, no a na záver samozrejme zaslúžená odmena.


Na koníkoch

        V rámci týždňa radosti k nám opäť zavítali koníky z Vrakune. Detičky si užívali jazdu na koníkoch a ako odmenu ich ponúkli  dobrôtkami, ktoré pre ne priniesli z domu.


Výlet

        Triedy motýlikov a včielok sa vybrali na výlet do Bratislavy. Navštívili detské múzeum, kde sa veľa naučili, zapojili sa do rôznych aktivít a hlavne sa dobre zabavili.Deň matiek

        Aj tento rok sme oslávili Deň matiek spoločne v kultúrnom dome. Prišli mamičky, babičky, oteckovia, súrodenci a všetci sa tešili z programu, ktorý si všetky deti s láskou pre mamičky pripravili.


Divadlo Bum-Bác

        Do našej MŠ zavítalo divadielko Bum-Bác s predstavením "Slncový kôn". Deťom sa divadielko veľmi páčilo, zaspievali si spolu s Gašparkom a tešili sa z krásnej rozprávky.


Motýliky v jarnej prírode

        Dňa 25.4.2013 bola trieda Motýlikov na turistickej vychádzke vo veľkom parku, kde deti pozorovali rôzne druhy stromov, rozkvitnuté kríky a lúku plnú kvetov. Pozorovali chrobáčiky a drobný hmyz, počúvali spev vtákov. V ovocnom sade pozorovali rozkvitnuté ovocné stromy a jarné kvety.


Deň Zeme

        Pri príležitosti "Dňa Zeme" navštívili naši predškoláci základnú školu, kde pomáhali zasadiť skalné ruže do prázdnych slimačích ulít. Všetci sa tešili, že sa stretli so svojimi kamarátmi zo škôlky.


Poprepletko

        Poprepletko, čo popletie skoro všetko - aj svoje meno. Takúto rozprávku našim škôlkarom a žiakom zo ZŠ zahral ujo Hoblina s jeho divadlom Pod Hríbom.


Divadlo ZkuFraVon

        Naši škôlkari si pozreli rozprávku divadla ZkuFraVon, ktoré sa predstavilo v rámci akcie Noc s Andersenom.


Veselé zúbky

        Prvú a druhú fázu projektu Veselé zúbky máme úspešne za sebou.
Tretia fáza Celoslovenské dni Veselých zúbkov sa uskutoční 18.mája 2013 v obchodnom centre Avion v Bratislave.
Budete sa tak môcť spolu so svojimi deťmi stretnúť s členmi Zúbkovej hliadky, porozprávať sa s detským zubným lekárom, vyskúšať si, čo ste sa naučili, zabaviť sa a vyhrať množstvo krásnych zúbkových cien.


Environmentálna výchova v Malinke

        Deň vody deťom z tretej a štvrtej triedy pripomenula návšteva zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.


Mesiac knihy

        V mesiaci knihy postupne všetky triedy navštívili miestnu knižnicu. Vďaka tete Betke bola návšteva v knižnici skutočným zážitkom pre všetky deti. Ďakujeme ti teta Betka v mene všetkých detí z Malinky za krásne privítanie, za program, ktorý si pre deti pripravila a za úžasný prístup k našim deťom.


Divadielko Pod hríbom

        Ujo Hoblina so svojim bábkovým divadlom Pod hríbom priniesol do Malinky opäť kopec radosti a dobrej nálady.


2% daní z minulého roka

        Ďakujeme rodičom a priateľom našej materskej školy, ktorí nám v minulom roku poslali 2% zo svojich daní. Na účet nášho občianskeho združenia prišlo 3.037 €. Vďaka tejto finančnej pomoci sme mohli zakúpiť stoly a stoličky do oboch jedálni.
V mene vašich i našich detí úprimne ďakujeme.

Riaditeľka a celý kolektív
zamestnancov materskej školy


Bábkové divadlo

        Po dlhej dobe prišli k nám so svojim divadlom manželia Stražanovci. Veľmi sme sa na nich tešili a najviac na ich úžasné bábky. Postavičky z divadielka Gašparko s drak zanechali v deťoch krásne zážitky. Bábky Stražanovcov sú bezkonkurenčné. Už teraz sa tešíme na máj, kedy opäť prídu k nám do Malinova.

V mene našich detí vám ďakujeme, milí Stražanovci!!!!!


Výchovný koncert

        Ďalšie pekné dopoludnie nám pripravili členovia SĽUK-u. Celou materskou školou sa niesli úžasné ľudové piesne v podaní p. Jarolínovej, uja Andreja a uja Jožka. Hra na cimbale, husliach, fujare, drumbli bola pre všetkých úžasným zážitkom. Deti si dokonca zatancovali klobúkový tanec a čapáš, aj si spoločne zaspievali. Fotografie sú dôkazom toho, koľko spontánnej radosti a nadšenia naše deti prežívali. Ďakujeme!!!!

A ešte pár videí z akcie.


Karneval

        Karneval sa nám aj tento rok vydaril. Všetky deti z Malinky sa predviedli v prekrásnych maskách a tancovali, tancovali, tancovali...
Zabávali sa rodičia aj učiteľky.


Návšteva ZŠ

        Naši predškoláci sa stretli na otvorenej hodine v ZŠ so svojimi kamarátmi, bývalými škôlkarmi. Stretnutie prebehlo v radostnej atmosfére. Prváci sa na nás tešili a predviedli sa v plnej paráde. Ani naše Včielky nezaháľali, zapájali sa do aktivít, spievali, recitovali, za čo si vyslúžili od pani riaditeľky aj odmenu.


Medzitriedna súťaž v stavaní snehuliakov

        Prvý sniežik vyčaril úsmev a radosť na tvárach detičiek z Malinky. Nevedeli sa už dočkať, kedy sa vyšantia na dvore a postavia si toho najkrajšieho snehuliaka.


Vianoce pri jedličke

        Vo vestibule materskej školy sa 17.decembra rozsvietili svetielka na vianočnom stromčeku a v Malinke zavládla pravá vianočná nálada. Pri sviatočne prestretých stoloch zneli koledy, priletel anjelik s listom od Ježiška a potom už sa rozžiarili šťastím všetky očká, lebo pod stromčekom sme našli bohatú nádielku darčekov.


Tvorivé dielničky

        Aj v tomto roku sme si spolu s rodičmi vyzdobili našu Malinku, zaspievali koledy a tešili sme sa spoločne z príchodu Vianoc.


Mikuláš

        Zvuk zvončeka rozžiaril detské tváričky, pretože spolu s ním prišiel aj Mikuláš. Všetkým deťom nadelil sladké balíčky a deti mu zaspievali krásne pesničky.


Pečenie medovníkov

        To, že sa blížia Vianoce, spoznal každý, kto vstúpil do Malinky. Vôňa medovníčkov sa šírila po celej škôlke a šikovné deti z tretej a štvrtej triedy napiekli spolu s pani učiteľkami tie najlepšie medovníčky.


Veselé zúbky

        Veselé zúbky v našej materskej škole mali príjemné pokračovanie. Naši malí speváci, ktorých si vybrala pani Haulíková, spoločne s Mirom Jarošom, Robom Pappom, a Bystríkom spievali pieseň Veselé zúbky a nahrávali DVD. Napriek tomu, že naši malí speváci usilovne nahrávali celé popoludnie, neprejavila sa u nich žiadna únava a za vytrvalosť a takmer profesionálny výkon si odniesli domov bohaté balíčky z DM-ka.


Divadlo Bum Bác

        Do našej Malinky zavítalo detské bábkové divadlo Bum Bác.Deťom sa predstavenie s pesničkami veľmi páčilo.


Jesenná výzdoba

        Aj do Malinky prišla jeseň. Šikovné ruky našich detí pripravili krásnu vyzdobu priestorov našej materskej školy.


Bábkové divadlo

        Ujo Hoblina z Divadla pod hríbom nám zahral so svojimi drevenými bábkami klasickú rozprávku "O medovníkovom domčeku".


Výstava ovocia a zeleniny

        Tretia trieda bola v záhradníckej škole na výstave ovocia a zeleniny.


Púšťanie šarkanov

        Jesenné lietanie šarkanov na ihrisku si užili deti zo štvrtej triedy.


Výchovný koncert

        "Ja som dobrý remeselník" - výchovný koncert rodiny Hlbockej z Piešťan, na ktorom deti spoznávali ľudové hudobné nástroje.
KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU