Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Galéria 2013 / 2014

Komponenty

         Vďaka nášmu občianskemu združeniu sme mohli vybaviť školský dvor novými komponentami. Ihrisko pre malé deti sme zatienili clonou, aby sa tam Žabky mohli v kľude hrať počas horúcich dní.
Ešte raz vďaka všetkým, ktorí prispeli.


Rozlúčka

          Nadišiel posledný deň, kedy sa predškoláci rozlúčili so škôlkou, so svojimi kamarátmi, s hračkami v triede aj s celým personálom. Po krátkom programe boli pasovaní za školákov, ktorých už symbolicky prebrala pani riaditeľka zo ZŠ. Po krátkom príhovore sa spoločne presunuli do ZŠ a zasadli do školských lavíc.
Prajeme im veľa úspechov a radosti pri získavaní nových vedomostí a teraz už hurá na prázdniny!


Detská farma Humanita - Žabky

         Aj naše malé Žabky sa vybrali na výlet do Kráľovej nad Váhom, kde sa na detskej farme mohli oboznámiť s rôznymi zvieratkami, dokonca aj dotknúť sa ich. Mali z toho obrovský zážitok.


Detská farma Humanita - Lienky a Motýliky

         S našimi Lienkami a Motýlikmi sme navštívili Detskú farmu Humanita. Deti mohli z blízka vidieť rôzne, aj exotické, zvieratká. Niektoré si mohli aj pohladiť. Veľmi sa im na farme páčilo.


Divadlo pod hríbom

         Ujo Hoblina nás navštívil s novou rozprávkou "Rozmarná princezná", v ktorej bola princezná veľmi tvrdohlavá. Nepočúvala otca ani svoje okolie. Deťom sa divadielko veľmi páčilo.


Detská jazdiareň

         V jedno májové dopoludnie sa športové ihrisko premenilo na detskú jazdiareň. Poníky Megy a Gina neúnavne kráčali po ihrisku, pokiaľ nepovozili všetky deti z Malinky.


Divadlo Dúha

         Divadlo Dúha k nám prišlo s rozprávkou "O neposlušnej mamine"


Športové popoludnie

         Športové popoludnie v miestnej telocvični si užili naši predškoláci spoločne s kamarátmi zo Základnej školy.


MDD

         Počasie nám prialo a na školskom dvore bolo veselo.


Slávnostné stretnutie s rodičmi

         Slávnostné stretnutie s rodičmi


Folklórne divadelné predstavenie

         Folklórne divadelné predstavenie v Rusovciach - v budove SĽUK-u pod názvom "Gašparko" bolo prekrásne, deti si ho doslova užili. Tešíme sa na ďaľšie predstavenia!!!


Sokoliari

         Našu materskú školu navštívili sokoliari. Predviedli nám vtáky, ktoré priniesli so sebou. Niektoré si deti mohli aj pohladkať.


Plavecký výcvik

         Aj tento rok naše detičky absolvovali plavecký výcvik na plavárni vo Vlčom Hrdle.


Planetárium v Hlohovci

         Naši predškoláci navštívili hvezdáreň a opäť to bola príležitosť na doplnenie vedomostí o vesmíre, planétach, súhvezdiach. Cez obrovský ďalekohľad sa pozreli aj na slniečko.


Deň zeme

         Deň zeme si pripomenuli spoločne so Základnou školou v Malinove.


Fidlikanti

         Aj v tomto školskom roku prišli medzi nás Fidlikanti. Profesionálny spev pani Jarolínovej a dvoch milých hudobníkov zaujali celú Malinku. Deti si užili radosť a získali nové vedomosti o hudobných nástrojoch, naučili sa ľudový tanec "Širákový" a "Čapáš".
Ďakujeme a tešíme sa na budúcu návštevu.


Dopravné ihrisko Terkar v Galante

         Z návštevy dopravného ihriska mali deti z triedy Motýliky a Včielky úžasný zážitok. Ihrisko je perfektne vybavené, inštruktori sa deťom venovali profesionálne a s veľkou láskou. Bolo tu skutočné zážitkové učenie pre všetky deti a pekný zážitok aj pre pani učiteľky.


Divadlo Bum - bác

         V apríli sa už a deti tešil "Škriatok Piatok", ktorý ich zabavil pesničkami, súťažami, vedomostnými otázkami a pravdaže
na záver nechýbala ani sladučká odmena pre všetkých účinkujúcich.


Divadlo Slniečko

         Medzi nami sme prvýkrat privítali divadlo Slniečko s pekným a poučným príbehom o Hugovi, ktorý jedol samé nezdravé veci.
Deti mu prostredníctvom hudobného sprievodu zaspievali, ktoré sú zdravé potraviny a čo by mal jesť, ak chce byť zdravý.


Návšteva miestnej knižnice

         V rámci spolupráce s tetou Betkou Šimonovičovou sme s detičkami z motýlikovej a včielkovej triedy navštívili miestnu
knižnicu, kde si deti samé zahrali divadielko "O troch prasiatkach", pozreli si ponuku kníh na vypožičiavanie, rozprávali sa o tom, ako kniha vzniká.


Medovníkový domček

         V marci k nám zavítal ujo Hoblina s rozprávočkou "O medovníkovom domčeku".
Deti sa bábkovému divadielku tešili a sústredene počúvali, ako to s tou zlou ježibabou dopadne.


Karneval

         Fašiangový čas, ľudové zvyky a tradície - to bola téma v učebných osnovách na mesiac február.
Súčasťou fašiangovej zábavy bol aj karneval, ktorý sa tento rok, na rozdiel od predošlých rokov, konal v materskej škole. A bola to paráda!!
Do pestro vyzdobenej materskej školy a fašiangovo vyzdobených tried prichádzali princezničky, víly, kovboji, piráti, spajdrmeni, zvieratká a veľa, veľa krásnych a šťastných detí v kostýmoch a maskách. Pani učiteľky si pripravili pre radoť detí prekvapenie - oblečené v kostýmoch s úsmevom na tvári privítali každú rozprávkovú bytosť. Celé dopoludnie sa ozýval z Malinky spev, smiech, zábava, tanec, hry. Nielen v detských srdiečkach zanechal karneval v Malinke radosť, ale aj pre pani učiteľky to bolo jedno z najkrajších dopoludní. Veľká vďaka patrí aj vedúcej školskej jedálne a našim milým pani kuchárkam, ktoré nám na obed pripravili sladučké, voňavučké, rozprávkové pampúšiky. Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa zhodli na tom, že to bol najkrajší karneval v Malinke.
Ďakujem rodičom, že svoje detičky obliekli do úžasných masiek. Už teraz sa tešíme, že o rok si to zopakujeme.


Bábkové divadlo Stračia nôžka

         Bábkoherci nám zahrali rozpávku o kozliatkách trochu inak.


Kúzelník

         Všetky deti z Malinky si užili radosť, smiech a zábavu, ktorú priniesol do Materskej školy kúzelník so svojim pomocníkom šašom.


V mesiaci január naši predškoláci navštívili základnú školu

         Stretli sa so svojimi kamarátmi - teraz už prváčikmi, ktorí nám všetkým predviedli svoje vedomosti, šikovnosť, usilovnosť. A my - pani učiteľky sme boli opäť hrdé na našich bývalých škôlkarov. Ďakujeme pani riaditeľke a pani učiteľke, aj našim škôlkarom za peknú hodinu matematiky.


Vianoce v Malinke

         Príchod Anjelika do Malinky bol pre deti aj pre celý kolektív zamestnancov krásnym emočným zážitkom. Pohľad nás dospelých do rozžiarených detských očiek plných radosti a očakávania je vždy pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka vám, milí rodičia sa deti tešili z nových hračiek, ktorých bolo pod stromčekom pre všetky triedy neúrekom.


Spevácky krúžok "Speváčik"

       Tvorivé dielničky nám zahájil spevácky krúžok pod vedením Mgr. Jarolínovej Adriany. Vianočné koledy v podaní "Speváčika" navodili krásnu predvianočnú náladu.


Vianočné trhy v Malinove

   


Zima v Malinke

   


Vianočné tvorivé dielničky

         Stretnutie s rodičmi na tvorivých dielničkách bolo v tomto roku výnimočné. Prišli maminky, ockovia, starší, mladší súrodenci a veru museli sme pridávať aj stoly a stoličky. Toľko šikovných rúk ešte v Malinke nebolo. Prišli medzi nás aj naši bývalí škôlkari s pani riaditeľkou a pani učiteľkami zo základnej školy. Malinkou sa niesol detský džavot, spev kolied, deti si pochutnali na vlastnoručne napečených medovníčkoch. Výsledkom tohoto krásneho stretnutia boli nádherné výrobky, výtvory, dekorácie, ktoré zdobia interiér Malinky a z ktorých mnohé nás reprezentovali na Vianočných trhoch v obci. Ďakujeme vám, milí rodičia za spoločné chvíle v mene vašich detí a celého kolektívu Malinky.


Sladký Mikuláš

         Zazvonili zvončeky a po dlhom očakávaní sa za dverami objavil Mikuláš. Bolo to radosti! Všetky deti sa tešili zo sladkých balíčkov, ktoré im Mikuláš nadelil za krásne piesne, básne a koledy.


Bábkové divadlo "Pod hríbom"

         Celá Malinka sa vždy veľmi teší z príchodu uja Hoblinu a tety Ľudky. Nielen deti, ale aj pani učiteľky sa tešia na ich krásne drevené bábky, ktoré sa pomaly stávajú pre naše deti vzácnosťou. Tentokrát sa v divadielku objavili aj úžasné zvieratká a všetci spoločne nám zahrali "Zimnú rozprávku".

Ďakujeme vám ujo Hoblina a teta Ľudka a už teraz sa tešíme na ďalšie divadielko.


Pečenie medovníčkov

         Tak ako každý rok, sa naša Malinka premenila na voňavú medovníkovú chalúpku. Pani učiteľky pripravili medovníkové cesto a šikovné rúčky našich detí vaľkali, vykrajovali stromčeky, zvončeky, hviezdičky. Naše milé pani kuchárky nám ich upiekli a chutné medovníčky rozvoniavali po celej Malinke.


Návšteva obecného múzea

         V rámci projektu Moje Malinovo všetky triedy z Malinky navštívili obecné múzeum, ktoré sídli neďaleko našej materskej školy. Deti poznávali, ako žili a pracovali naši starí a prastarí rodičia. Všetci spoločne ďakujeme našej tete Betke a tete Margitke, ktoré nás previedli celou expozíciou a podali nám zaujímavý a poučný výklad.


Spolupráca so základnou školou

         Pani riaditeľka ZŠ s pani učiteľkou srdečne pozvali našich predškolákov na návštevu do štvrtého ročníka. Témou otvorenej hodiny bola Zdravá výživa a naše zdravie.
Bolo úžasné sledovať našich milých bývalých škôlkarov, ktorí si pripravili pre nás prednášku na túto tému. A my - ich bývalé učiteľky z MŠ sme prežívali pocity radosti z vystúpenia, z prednášky a samozrejme aj hrdosť, že tieto šikovné deti boli pred štyrmi rokmi naše zlaté slniečka - naši škôlkari.
Ďakujeme vám pani učiteľky a milí štvrtáci.


Šarkaniáda

         Jesenné počasie sa pohrávalo s trpezlivosťou naších detí. Keď nám svietilo slniečko nefúkal vetríček. Keď sa vetrík rozfúkal, privial tmavé mraky a pršalo nám. Napokon sa počasie vydarilo, pre slabý vetrík si šarkany vysoko nezalietali, ale aj napriek tomu sme si užili pekné dopoludnie.


Jesenné tvorenie z ovocia a zeleniny

        Lienočky a Mravčeky s pomocou paní učiteliek vytvorili veselé zvieratká z ovocia a zeleninky. Ani Včielky sa nenechali zhanbiť a vytvorili krásnych jabĺčkových panáčikov.


Bábkové divadlo Pod hríbom

        Zavítalo k nám bábkové divadlo uja Hoblinu "Pod hríbom" s rozprávkou Červená Karkulka. Rozprávočka sa detičkám veľmi páčila a radi si vyskúšali aj drevenú lavičku, na ktorej sedávala Karkulka.


Výstava ovocia

        Najstaršie detičky si boli pozrieť výstavu ovocia a zeleniny. Pochutnali si na šťavnatých jabĺčkach, pracovali v tvorivých dielničkách a priniesli si veľa krásnych zážitkov z vychádzky po veľkom parku.


Jeseň na našom dvore

        Deti sa s chuťou pustili do hrabania lístia, aby ježkovi pripravili velikánsky domček. Listy sa im tak zapáčili, že si ich chceli zobrať aj domov, no nakoniec ich predsa nechali ježkovi. Počasie im prialo, tak sa mohli v kľude vyšantiť na školskom dvore.


Jeseň v našej škôlke

        Aj do našej škôlky zavítala pani Jeseň. Chodby, nástenky aj skrinky sú vyzdobené prácami našich detičiek.


Ovocný deň v triede motýlikov

        Naše motýliky si pripravili zdravú ovocnú hostinu. Každý si vlastnoručne vyrobil ovocný špíz, ktorý neskôr s chuťou spapkali.


Darčeky pre starých rodičov

KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU
        Deti z triedy Včielky a Motýliky si pre svojích starých rodičov s láskou vyrábali krásne darčeky.