Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Galéria 2014 / 2015

Rozlúčka s predškolákmi

         Krásne, ale smutné lúčenie v našej Malinke sa začalo už dopoludnia, kedy sa predškoláci lúčili so všetkými kamarátmi, ktorí ešte v Malinke zostávajú. Spevom a poďakovaním sa rozlúčili so všetkými učiteľkami, tetami kuchárkami, s tetou školníčkou a upratovačkami. Popoludní bolo veselo na školskom dvore. Slzičky dojatia v očiach rodičov a učiteliek počas rozlúčkového programu, vystriedal pocit hrdosti a radosti počas kráľovskej pasovačky Maliniek na Veľkých školákov. Rozlúčkový deň sa skončil zábavou a úsmevom všetkých detí z Malinky.

Milí školáci, želáme vám z celého srdiečka, aby vám radosť a váš šťastný úsmev na vašich tváričkách nikdy nechýbal.

Vám, milí rodičia, ďakujeme za peknú spoluprácu a želáme veľa radosti z vašich prváčikov. Leto plné slniečka, pohody radosti a oddychu vám úprimne želá celý kolektív zamestnancov materskej školy Malinka.

Zoznam pomôcok, ktoré budú vaši prváčikovia potrebovať v Základnej škole, nájdete na webovej stránke ZŠ.


Deň rodiny

         Aj tento školský rok sme Deň rodiny oslávili spoločne na školskom dvore. Deti program pripravovali s láskou pre svojich najbližších. Nejednej maminke a ockovi sa tisli slzičky do očí od dojatia.


Plavecký kurz

         Deti zo starších tried sa zúčastnili plaveckého kurzu. Vodu si užívali a tešili sa zo získaného diplomu.


Kreslenie

         Týždeň radostí sa začal kreslením na asfalt a betónový chodník. Menšie detičky skrášlili svojimi kresbičkami školský dvor a tie väčšie sa vyšantili v Malom parku. Na záver vypúšťali motýliky, o ktoré sa vzorne starali viac týždňov a sledovali ich vývin.


Jazda na poníkoch

         Aby radosti bolo dosť, deti si zajazdili na poníkoch, ktorým priniesli rôzne dobrotky /mrkvičku, jabĺčka, suché pečivo či chlebík/. Počasie nám prialo a deti si jazdu užívali.


Detská olympiáda

         Konečne prišiel tretí deň plný očakávania - Detská olympiáda. Celá škôlka sa presunula na školský dvor, kde už deti čakalo veľa prekvapení, ktoré im pani riaditeľka, pani učiteľky a teta školníčka s láskou pripravili. Prekonávali rôzne zvieracie dráhy, prekážky, tunel... Každý každého povzbudzoval, nálada bola fantastická. No a na záver nechýbalo ani vyhodnotenie. Deti sa tešili zo zlatej medaily za 1. miesto, z diplomu a pravdaže pre každého sa ušla aj sladká odmena.


Detský tanečný súbor Margaréta

         Detský tanečný súbor Margaréta pozvala celú škôlku na svoje predstavenie do kultúrneho domu. Malí tanečníci z Margaréty tancovali úžasne, za čo dostali aj obrovský potlesk od kamarátov škôlkárov. Na záver si všetci spoločne zatancovali.


Detská diskotéka

         Týždeň radostí ešte neskončil. Prišiel deň, kedy sa celá škôlka premenila na tanečníkov. Dievčatá prišli vyparádené, jedna krajšia ako druhá. Ani chlapci sa nedali zahanbiť. Tí starší mali aj vlasy nagelované. A zábava sa mohla začať. Všetci sa dosýtosti vytancovali a na záver dostali sladkú odmenu.


Detské múzeum

         Triedy Motýlikov a Včielok boli na výlete v Bratislave, kde navštívili detské múzeum. Mali pripravené rôzne aktivity na tému environmentálna výchova. Veľa sa naučili, ale hlavne sa dobre zabavili.


Deň Zeme

         Deň Zeme sme si pripomenuli spoločne s deťmi zo Základnej školy v Malinove, ktoré nám pripravili bohatý program.


Gašparko

         Triedy Lienky a Mravčeky navštívili Divadlo SĽUK v Rusovciach, kde si mali možnosť pozrieť obľúbenú tanečnú veselohru Gašparko. Cieľom hry bolo rozvíjať vzťah detí k ľudovej kultúre, tancu, spevu a bábkovému divadlu. Deti si divadielko užívali a niektoré sa predviedli aj na pódiu.


Rozvešanie kŕmidiel pre vtáčiky v Malom parku

         Naši predškoláci v spolupráci s tetou Betkou Šimonovičovou a ujom Semanom rozvešali v Malom parku búdky pre vtáčiky, o ktoré sa vzorne starali celú zimu.


Návšteva knižnice

         Teta Betka Šimonovičová našim predškolákom pripravila krásne dopoludnie v miestnej knižnici. Deti sa hrali, spievali, vymýšľali príbehy, oživovali rôzne predmety, hrali na hudobných nástrojoch. V rámci mesiaca knihy sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Aďou Žigovou, ktorá im predstavila svoju knižku "O snehuliakovi s horúcim srdcom".


Návšteva dopravného ihriska

         Tri menšie triedy /Žabky, Lienky, Mravčeky/ navštívili detské dopravné ihrisko v Galante, kde sa veľa naučili o dopravných značkách, o cestnej premávke. Zajazdili si na trojkolkách, kolobežkách a tí šikovnejší aj na bicykloch.


Tematický týždeň v triede motýlikov

         Pani učiteľka Lenka Sedláčková pripravila deťom v štvrtej triede krásny a bohatý tematický týždeň k rozprávke "Hrnček var!". Deti pracovali s včelou Bee-bot, s obrazovým materiálom, kreslili, maľovali, počítali, cvičili, oboznamovali sa s ľudovo-umeleckou tvorbou, zdramatizovali rozprávku, rytmizovali pomocou varešiek a paličiek. Bol to týždeň plný nových zážitkov.


Karneval

         Karneval sa nám opäť vydaril. Deti v úžasných maskách sa pod vedením Pirátov /StepUp/ vyšantili a zabavili do sýtosti.


Zápis našich Malinčiatok do základnej školy

         Nielen pre rodičov, pre deti, ale aj pre pani učiteľky to bol zážitok. Veď sme odprevadili do školských lavíc deti, s ktorými sme sa stretávali denne po tri roky a boli sme všetky hrdé na to, aké rozumné a šikovné deti odchádzajú do základnej školy.


Ide, ide muzika

         Deti sa hravou formou oboznámili s čarovnými tónmi hudobných nástrojov, zdokonaľovali rytmické cítenie a užili si radosť z pohybu, aj napodobňovanie zvieratiek, ktoré nám pripomenul zvuk "zázračnej Tuby".


Predškoláci v triede Včielky sa hrali na ilustrátorov a nielen to...

         V rámci projektu "Výtvarné umenie ako súčasť vzdelávacieho procesu a stimul detskej výtvarnej tvorby" zrealizovala pani učiteľka Boženka Šprtová v piatej triede projektové dopoludnie. Prostredníctvom rozprávky Pavla Dobšinského "O dvanástich mesiačikoch" a prostredníctvom ilustrácií k tejto rozprávke od rôznych autorov /Václav Kocourek, Martin Benka, Vincent Hložník, Peter Kľúčik/, vyjadrovali deti svoje pocity, vnemy, zážitky a predstavy z uvedenej rozprávky vo svojich vlastných ilustráciách. Využívali rôzne výtvarné techniky a každá vlastná ilustrácia – každé výtvarné dielo bolo jedinečné. Deti si zároveň rozšírili aj upevnili vedomosti o časových vzťahoch /deň, týždeň, mesiac, ročné obdobia../, rozvíjali si tvorivosť, fantáziu a predstavivosť, prosociálne vzťahy, emocionálnu inteligenciu pri vytváraní pojmovej mapy.


Kúzelníci "Lombardini"

         Kúzelníci "Lombardini" aj v tomto roku prišli zabaviť naše deti. Predviedli kúzla, ktoré sme ešte nevideli a priniesli do Malinky veľa smiechu, prekvapení a zábavy.


Vianoce v Malinke

         Ako každý rok aj tieto Vianoce priniesli do Malinky veľa, veľa radosti a šťastia. Vianoce v Malinke boli rozprávkové – veríme, že priniesli deťom nezabudnuteľný zážitok. Pri pohľade na toľké rozžiarené detské očká nám dospelým vypadla aj slzička šťastia. Vám, milí rodičia, ďakujeme za finančnú podporu, vďaka ktorej bola nádielka pod stromčekom taká bohatá.


Príprava vianočnej výzdoby

         Predvianočné obdobie sme si spríjemnili tak, ako každý rok spoločne s našimi milými rodičmi. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré mohli spoločne so svojimi rodičmi vyrábať a tvoriť. V celej Malinke vládla pokojná a radostná predvianočná nálada.
Ďakujeme vám, milí rodičia, že ste si našli na nás čas.


Mikuláš v Malinke

         Po roku do Malinky opäť zavítal Mikuláš a pre naše dobré detičky priniesol sladké balíčky. Spoločne sme si zaspievali, deti hádali Mikulášove hádanky a na záver všetkým deťom Mikuláš rozdal bohaté balíčky. Ako poďakovanie dostal Mikuláš odmenu v podobe krásnych kolied a mikulášskych piesní od všetkých našich "Malinčatok" :)


Na návšteve v Základnej škole

         V rámci spolupráce so ZŠ naši budúci školáci boli na návšteve v Základnej škole. Zapojili sa do vyučovacieho procesu a veru nemuseli sa hanbiť za svoje vedomosti. Aktívne sa zapájali do témy o jeseni, o lesných zvieratkách, rátali, spievali, tvorili spoločne so svojimi kamarátmi - prváčikmi. Na záver návštevy odovzdali pani učiteľkám a deťom naši predškoláci vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy.


Malinka sa už pripravuje na Vianoce

         Malinka sa už pripravuje na Vianoce - prezrádza to neodolateľná vôňa medovníkov. Šikovné rúčky našich malých cukrárok a cukrárov pripravujú pohostenie na vianočné posedenie pri jedličke a na malinovské Vianočné trhy.

Doplnené ďalšie fotky.


Z návštevy divadla Pod hríbom

         Z návštevy divadla Pod hríbom majú už tradične naše deti perfektné zážitky a na príchod uja Hoblinu a tety Ľubky sa vždy tešia nielen deti, ale aj všetky pani učiteľky. Ich drevené bábky sú bezkonkurenčné, podobne, ako aj ich herecký prejav a prístup k našim drobcom.


Výchovný koncert Petra Bažíka

         Víťaz speváckej súťaže "X-faktor" a obľúbený Superstárista zavítal k nám do Malinova a pre deti zo ZŠ a Malinky pripravil skvelé vystúpenie pod názvom Papagáj. Spevom náučných piesní pripomenul deťom pravidlá cestnej premávky, bezpečný pohyb po cestách, ako sa nekontaktovať s cudzími ľuďmi, ako sa starať o osobnú hygienu a všetky piesne mali výchovný charakter a boli zaujímavé a veselé. Deti odchádzali z kultúrneho domu plné zážitkov a ponaučení.


Výstava ovocia a zeleniny

         Výstava ovocia a zeleniny v poľnohospodárskej škole bola pre najstaršie deti z Malinky veľkým zážitkom. Študenti si pripravili pre deti pestré a zaujímavé aktivity a Včielky a Motýliky získali touto návštevou veľa poznatkov o jeseni.


Tekvičková párty

         Tekvičková párty sa nám vydarila. Rodičia sa zišli v hojnom počte a vyrábali krásnych svetlonosov. Na školský dvor "prileteli strašidlá, zombíci", z čarodejnej škôlky. Priniesli so sebou tanec, spev a zábavu, ktorú si užívali s deťmi aj rodičia.

Ďakujeme, milí rodičia za vašu účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Púšťanie šakanov

         Včielky a Motýliky vylákalo na športové ihrisko jesenné slniečko a jesenný vetríček, kde popoludňajší odpočinok zamenili za hry a zábavu spojenú s púšťaním šarkanov.


Divadlo BUM BÁC

         Divadlo BUM BÁC prišlo do našej materskej školy s krásnou rozprávkou O deduškovi Mrázikovi. Nielen deťom, ale aj všetkým pani učiteľkám sa páčili úžasné drevené bábky – marionety, ktoré boli oblečené do krásnych takmer originálnych kostýmov. Spev a hru na gitare deti odmenili bezprostrednou radosťou a potleskom.
Ďakujeme!!


V parku pri záhradníckej škole

         Motýliky si vyšli do parku pri záhradníckej škole, aby si overili a hlavne rozšírili vedomosti o jeseni, ktorá už krásne premaľovala takmer celý park.


Dopravné ihrisko

         Prvý výlet v tomto školskom roku sa deťom veľmi páčil. Boli sme na dopravnom ihrisku v Galante, kde si deti na dokonale vybudovanom dopravnom ihrisku preverili získané vedomosti z dopravnej výchovy. V apríli na budúci rok sa budú tešiť na dopravnom ihrisku deti z prvej, druhej a tretej triedy.
KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU