Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Z histórie MŠ

Dňa 1.9.1972 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie MŠ a zahájenie školského roku 1972-1973. Otvorené boli dve triedy, jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom slovenským a jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom maďarským.
Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebehla pred začiatkom školského roka 2009/2010, vznikli v budove nové priestory. Otvorili sme štyri triedy. Ďalšie rekonštrukčné práce prebiehali v mesiacoch máj – august 2013, kedy sme priestory telocvične v suteréne prerobili na triedu a materská škola je od 1.septembra 2013 päťtriedna a navštevuje ju 108 detí. Rodičia tejto krásnej modernej materskej škole dali názov MALINKA.

Keďže obec Malinovo sa rýchlym tempom rozrastá, pribúdajú rodiny s malými deťmi, bolo potrebné situáciu riešiť a tak vďaka zriaďovateľovi novej lokalite Tri vody vyrástla ďalšia trojtriedna materská škola s názvom MALINKOVO.

Od 1.9.2015 naša materská škola prešla na formu právnej subjektivity

Hlavná budova Malinka sídli na ulici L.Svobodu 22,

Elokované pracovisko Malinkovo sídli na Námestí 1.mája.
Cieľom našej materskej školy je:

Materskú školu navštevujú deti vo veku od troch do šiestich rokov. Zabezpečuje predprimárnu výchovu vzdelávanie, rozvíja sociálno-emocionálnu, kognitívnu a perceptuálno-motorickú oblasť osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí. Rešpektujeme zásady humanizácie a demokratizácie. Materská škola na žiadosť zákonných zástupcov poskytuje odborné konzultácie o výchove dieťaťa.Triedy V Malinke

1.trieda Žabky:
triedna učiteľka: Csiaki Katarína
učiteľka: Jurčagová Ľubica

2.trieda Lienky:
zástupkyňa: Stempáková Slavomíra
učiteľ: Mgr. Romanová Viktória

3.trieda Motýliky:
triedna učiteľka: Šprtová Božena
učiteľka: Bc. Farkašová Monika

4.trieda Mravčeky:
triedny učiteľ: Varga Lukáš
učiteľka: Sýkorová Lenka

5.trieda Včielky:
triedna učiteľka: Bc. Madiová Oľga
učiteľka: Molnárová Erika


Triedy v Malinkove

6.trieda Myšky:
triedna učiteľka: Farkašová Jana
učiteľka: Šlosárová Monika

7.trieda Krtkovia:
triedna učiteľka: Mundiová Timea
zástupkyňa: Mgr. Slezáková Katarína

Spracúvanie osobných údajov
Vyhlásenie o prístupnosti

Pozrite si taktiež:
Dokumenty a tlačivá
Občianske združenie
Zverejňovanie
Zápis do MŠ
OZNAMY
Jedáleň
O škole
Galéria
KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU