Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

Občianské združenie

[Posledná aktualizácia stránky: 24.01.2018]

Pri našej materskej škole máme Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom, ktorí prispeli 2% z daní.

Pomôcť našej materskej škole - našim deťom môžete nasledovným spôsobom:

Osoba podávajúca daňové priznanie:

Na vašom Daňovom priznaní vyplňte kolonku na poukázanie 2 % z dane.
Názov organizácie: Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo
Forma: Občianske združenie
IBAN: SK2711000000002925862816
Dátum registrácie: 27.09.2010
IČO: 42181127
Obec: Malinovo
Ulica: L. Svobodu 22
PSČ: 900 45

Zamestnanec:

Požiadajte prosím zamestnávateľa o "Potvrdenie o zaplatení dane".
Vyplňte prosím "Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2% z vašej dane".

Vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2018 Potvrdenie o zaplatení dane Poučenie k vyhláseniu
KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU