Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

ČLENSTVO V RADE ŠKOLY:

Štyria delegovaní členovia rady školy obecného zastupiteľstva:
1. Šimonovičová Alžbeta - zapisovateľ
2. Valacsai Edit
3. Lieskovský Imrich
4. Kenderessy Gabriel

Štyria členovia rady školy zastupujúci rodičov:
5. Šujanová Martina - predseda
6. Soska Roman - podpredseda
7. Vozárová Martina
8. Radosa Vladimír

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov
9. Madiová Oľga
10. Božena Šprtová

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov:
11. Vojteková Mária

KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU