Rada školy

ČLENSTVO V RADE ŠKOLY:

Štyria delegovaní členovia rady školy obecného zastupiteľstva:
1. Krištofiaková Eva
2. Vyoral Marek
3. Špirko Marek
4. Kenderessy Gabriel

Štyria členovia rady školy zastupujúci rodičov:
5. Šujanová Martina – predseda
6. Soska Roman – podpredseda
7. Vozárová Martina
8. Radosa Vladimír

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov
9. Madiová Oľga
10. Božena Šprtová

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov:
11. Vojteková Mária

Prejsť na začiatok