ŽIVOT V MALINKE

Z histórie MŠ

Dňa 1.9.1972 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie MŠ a zahájenie školského roku 1972-1973. Otvorené boli dve triedy, jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom slovenským a jedna s výchovno-vzdelávacím jazykom maďarským. Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebehla pred začiatkom školského roka 2009/2010, ...

Dokumenty/Tlačivá

Nájdete všetky potrebné dokumenty a tlačivá potrebné k zápisu,...

Jedáleň

V jedálni deti ...

Prejsť na začiatok