NOVINKY / OZNAMY:

Podávanie žiadostí

o prijatie dieťaťa 

do materskej školy na šk. rok 2020/2021 

bude prebiehať

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

bez osobnej prítomnosti detí!

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 26.3.2020

Informácie o podmienkach prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí budeme aktualizovať na základe usmernení MŠVVaŠ SR. 

 

Ako prebieha adaptačný proces
u dieťaťa

Úrad verejného zdravotníctva SR

Ako znížiť riziko nákazy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenia k šíreniu koronavirusu 
Voľné pracovné pozície v našej Malinke

  • Pedagogický asistent
  • Psychológ, školský psychológ 
  • Sociálny pedagóg
  • Školský špeciálny pedagóg

Bližšie info TU

Prejsť na začiatok