OZNAM!

Oznamujeme Vám, že Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení
od 30. marca 2020 do odvolania.

Ostatné informácie  nájdete  Novinky/Oznamy.

Prijímanie detí do materskej školy

Prejsť na začiatok