Elokované pracovisko 1.Mája

VEVERIČKY

Pandemická prevádzka triedy 

7:00 – 16:30

JEŽKOVIA

Pandemická prevádzka triedy 

7:00 – 16:30

Prejsť na začiatok