Elokované pracovisko 1.Mája

VEVERIČKY

Pandemická prevádzka triedy 

7:00 – 17:00

JEŽKOVIA

Pandemická prevádzka triedy 

7:00 – 17:00

Prejsť na začiatok