Hlavná budova Materskej školy

Pripravujeme pre Vás informácie o jednotlivých triedach. Pre vstup do triedy si pripravte heslo, ktoré ste dostali pri nástupe Vášho dieťeťa do MŠ

Trieda LIENKY

triedna učiteľka: Šlosárová Monika

učiteľka: Mgr. Martina Vozárová

email: lienky@msmalinovo.sk

Trieda MRAVČEKY

triedna učiteľka: Jurčagová Ľubica

učiteľka a zástupkyňa riaditeľky: Molnárová Erika

email: mravceky@msmalinovo.sk

Trieda MOTÝLIKY

triedna učiteľka: Mgr. Slezáková Katarína

učiteľka: Pudmerická Alena

email: motyliky@msmalinovo.sk

Trieda VČIELKY

triedna učiteľka: Bc. Madiová Oľga

učiteľka: Mgr. Hegyiová Petra

email: vcielky@msmalinovo.sk

Prejsť na začiatok