KONTAKTY

Hlavná budova MŠ

Materská škola – Óvoda
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo
IČO: 48412741
DIČ: 2120124336

Riaditeľka MŠ:
Stempáková Slavomíra
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Poverená zastupovaním MŠ:
Erika Molnárová
Mobil: +421 905 205 802
e-mail: msmalinovo@gmail.com

Zberná trieda Včielky
tel.: +421 918 827 877

Elokované pracovisko

MŠ Nám. 1. Mája

Materská škola – Óvoda
Nám. 1. mája 1
900 45 Malinovo

Zástupkyňa na Elokovanom pracovisku MŠ:
Šprtová Božena
Mobil:  02/ 52 622 634
e-mail: zastupkyna@msmalinovo.sk

Zberná trieda Ježkovia:
tel.: 02/ 52 622 634

Elokované pracovisko

MŠ Tri vody

Materská škola – Óvoda
Tri Vody I. 1401/1
900 45 Malinovo

Zástupkyňa na Elokovanom pracovisku MŠ:
Mgr. Sedláčková Lenka
Mobil: +421 905 205 079
email: zastupkyna3vody@msmalinovo.sk

Zberná trieda Krtkovia:
tel.: +421 918 832 002

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca školskej jedálne:  Vojteková Mária
tel.: 02/45 955 431
e-mail: jedalen@msmalinovo.sk

Konzultačné hodiny:

Konzultácie s riaditeľkou školy sa budú konať vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Konzultácie s učiteľkami sú denne v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod., prípadne po dohode.

Konzultácie s vedúcou školskej jedálne sa budú konať vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 

 

Prejsť na začiatok