Občianské združenie

Pri našej materskej škole máme Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom, ktorí prispejú a prispeli 2% z daní.

Pomôcť našej materskej škole – našim deťom môžete nasledovným spôsobom:

Osoba podávajúca daňové priznanie:

Na vašom Daňovom priznaní vyplňte kolónku na poukázanie 2 % z dane.

Názov organizácie: Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo
Forma: Občianske združenie
IBAN: SK2711000000002925862816
Dátum registrácie: 27.09.2010
IČO: 42181127
Obec: Malinovo
Ulica: L. Svobodu 22
PSČ: 900 45

Zamestnanec:

Požiadajte prosím zamestnávateľa o „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Vyplňte  „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2% z vašej dane“.

Vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2020Editovateľný PDF dokument.

Potvrdenie o zaplatení daneDokument vo formáte pdf.

Poučenie k vyhláseniuDokument vo formáte pdf.

Prejsť na začiatok