Obrázky zo života mravčekov

Tešíme sa na prázdniny 🙂

Zimné obdobie

Tvorivé dielničky, Pečenie medovníkov, Mikuláš, Vianočné trhy, Posedenie pri stromčeku, Sánkovačka....

Maľovanie na zemi je zábava 🙂

Prejsť na začiatok