Rada školy

ČLENSTVO V RADE ŠKOLY          

Štyria delegovaní členovia Rady školy obecného zastupiteľstva:
1. JUDr. Krištofiaková Eva – predseda
2. Lengyel Štefan 
3. Špirko Marek
4. Ing. Kenderessy Gabriel
Štyria členovia Rady školy zastupujúci rodičov:
5. Hossová Adriana – podpredseda
6. Ing. Krajčíriková Zuzana  
7. Valíková Zuzana
8. Radosa Vladimír
Dvaja členovia Rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov:
9. Jurčagová Ľubica
10. Šlosárová Monika
Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov:
11. Vojteková Mária

Prejsť na začiatok