TEST

Pracovný poriadok

pre pedagogických zamestnancov 

a nepedagogických zamestnancov

materskej školy

01. septembra 2018                                                                     Mgr. Katarína Slezáková

                                                                                                Poverená zástupkyňa riaditeľky

titulok

text vedla obrazk

dsghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjh sghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjh sghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjh sghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjh sghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjh sghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjhhttp://msmalinovo.sk/wp-content/uploads/2019/10/MŠ-Malinovo_Zmluva-SKOLA.pdf

text vedla obrazku

dsghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjh

text vedla obrazku

dsghcfgjcfgn fjd f xfgdsfdfjhPrejsť na začiatok