Adaptačný proces

Adaptačný proces prebieha jednotlivými etapami

1. Orientačná:

Dieťa v MŠ:
– je pozorovateľ, spracováva množstvo podnetov
– nepokúša sa nadviazať kontakt s deťmi, nezaujíma sa o ne,
– rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec,
– nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne,
– je uzavreté, zdržanlivé, trpí nechutenstvom, odmieta stravu v MŠ.

Dieťa doma:
– prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni,
– je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov,
– túži po kľude, chce si odpočinúť,
– obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa predtým zaoberal
– zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo
– potrebuje spracovať svoje dojmy a zážitky.

Úloha rodiča:
– nelúči sa s dieťaťom dlho /dieťa zneistie, rodič podporuje jeho strach /
– neprerušuje pobyt v MŠ ani na jeden deň
– ponechá dieťa v MŠ len dopoludnia
– po návšteve v MŠ dá dieťaťu možnosť odpočinku,
– nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami / nákupom, prechádzka../,
– nezaťažuje dieťa inými zmenami / sťahovanie, maľovanie izby…/
– zosúladí poriadok doma s poriadkom v MŠ

Úloha učiteľky:
– rešpektuje úlohu „pozorovateľa“, podporuje konanie dieťaťa,
– pomocou hier umožňuje prijímanie informácií,
– sprostredkuje dieťaťu najdôležitejšie pravidlá a normy správania,
– oboznámi dieťa s najdôležitejšími priestormi MŠ
– dovolí dieťaťu ponechať obľúbenú hračku, vec
– vytvorí priestor na odpočinok,
– v piatok zahrá divadlo bez konca, rozohrá hru na pokračovanie

2. Obdobie presadenia sa

Dieťa v MŠ:
– je ochotné podniknúť prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi,
– pokúša sa presadiť v skupine, začína viac komunikovať,
– hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti s rovesníkmi,
– rýchlo sa unaví /spory medzi deťmi pri presadzovaní sa v skupine/
– snaží sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami,
– vyberá si jedlá, naďalej málo je.

Dieťa doma:
– pôsobí nevyrovnane, mení sa jeho nálada,
– pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami,
– plače, ak chcú rodičia odísť /keď na neho dozerá známa osoba/
– je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu ponúka, odvráva,
– ráno je plačlivé, i keď šlo večer skoro spať.

Úloha rodiča:
– neprerušuje pobyt v MŠ,
– nelúči sa s dieťaťom dlho,
– nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami, podporuje priateľstvá z MŠ
– rešpektuje správanie dieťaťa.

Úloha učiteľky:
– upevňuje normy a pravidlá správania v MŠ,
– oboznamuje dieťa s ostatnými zamestnancami a priestormi MŠ
– pomáha pri riešení konfliktov, predchádza im,
– nemení pravidlá a normy správania sa v MŠ
– dovolí dieťaťu ponechať si obľúbenú vec, hračku z domu.

3. Ukľudnenie, vyrovnanie

Dieťa v MŠ:
– správanie dieťaťa sa blíži k norme, je istejšie
– podriaďuje sa normám a pravidlám správania sa v MŠ,
– prejavuje deťom svoju náklonnosť, zaujíma sa o ich aktivity
– napodobňuje vzory, začína lepšie jesť

Dieťa doma:
– dieťa je telesne vyčerpané, rýchlo sa unaví,
– pôsobí ako „duchom neprítomné“,
– nepokúša sa večer zostať dlho hore, je duševne ľahostajné.

Úloha rodiča:
– neprerušuje pobyt v MŠ, podľa možnosti ani na jeden deň,
– podporuje nové priateľstvá v MŠ / doma, na ihrisku, v parku /,
– zaujíma sa o pekné zážitky prežité v MŠ,
– predlžuje pobyt v MŠ i na popoludnie,
– rešpektuje psychosomatickú záťaž u dieťaťa.

Úloha učiteľky:
– upevňuje normy a pravidlá správania,
– zapája dieťa do činnosti vo väčšej miere

Dĺžka pobytu dieťaťa v MŠ počas adaptačného obdobia (príklady)

Forma:
– s účasťou rodiča : 1 hod.- 2 hod.,
– bez účasti rodiča : 2 hod.- 3.hod./ najideálnejšia forma adaptácie/
4 hodiny- poldenný pobyt
6 hodín- vrátane odpočinku- rodič prichádza hneď po odpočinku
6, 7, 8 hodín- celodenne

Týždeň Forma
1.týždeň 8.00 – 10.00 hod. s prítomnosťou rodiča
2.týždeň 8.00 – 10.00 hod. bez prítomnosti rodiča
3.týždeň 8.00 – 12.00 hod. bez prítomnosti rodiča
4.týždeň 8.00 – 12.00 hod. bez prítomnosti rodiča

 


Prejsť na začiatok