NOVINKY / OZNAMY:

Podávanie žiadostí

o prijatie dieťaťa 

do materskej školy na šk. rok 2020/2021 

 prebiehalo

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave (pdf)

je možné

vhodiť do  poštovej schránky umiestnenej vo vchode do hlavnej budovy

MŠ na ul. L. Svobodu 22 (oproti Samošky)

alebo

poslať poštou na adresu materskej školy do

26.6.2020.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Ako znížiť riziko nákazy?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenia k šíreniu koronavirusu 
Voľné pracovné pozície v našej Malinke

  • Učiteľka materskej školy
  • Bližšie info TU

  • Vrámci projektu Profesie pomáhajúce v edukácii:
  • Pedagogický asistent
  • Psychológ, školský psychológ 
  • Sociálny pedagóg
  • Školský špeciálny pedagóg

Bližšie info TU

Prejsť na začiatok