Zmluvy 2019

ZMLUVA O PRIPOJENÍ 18000548

Obchodné meno: PROGRES-T s.r.o.

Sídlo:  Rovinka 938, 90041 Rovinka

IČO: 46271503

Predmet:
poskytovanie služieb

Dátum podpisu: 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Číslo: 11/IT služby/2019

Obchodné meno: Ing. Martin Rimbala

Sídlo:  Viničná 22, 90045 Malinovo

IČO: 44426488

Predmet:
poskytovanie IT služieb

Dátum podpisu: 28.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb A13962488

Obchodné meno: Orange Slovensko, a. s.

Sídlo:  Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO: 356 97 270

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B

Predmet:

Sprístupnenie Služieb Účastníkovi

Dátum podpisu: 02.10.2019

Zmluva / dodatok o servisnom prenájme rohoží

Obchodné meno: Lindström, s.r.o.

Sídlo:  Orešianska 7254/3
917 01 Trnava, Slovakia

IČO: 35742364

Predmet:

Doručenie a výmena rohoží

Dátum podpisu: 26.08.2019

ZMLUVA č. ZO/2019A22792-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY

Obchodné meno: osobnyudaj.sk, s.r.o.

Sídlo:  Garbiarska 5, Košice PSČ: 040 01 Košice

Konajúci: Mgr. Tatiana Dopiráková, konateľ, Ing. Tomáš Dopirák, konateľ

IČO: 50528041

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka: 41065/V, Oddiel: Sro

Predmet:

Výkon činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov

 

Dátum podpisu: 25.09.2019

Prejsť na začiatok